Dokumenty szkolne

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny.

Szkolny Program   Wspierania Talentów i Uzdolnień.

Harmonogram uroczystości szkolnych i wydarzeń w roku szkolnym 2017/ 2018.

W załączniku wykaz podręczników które będą obowiązywać w nowym roku szkolnym 2016/2017