Egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty to nowy test, któremu poddani zostają uczniowie ostatnich klas podstawowych. Po raz pierwszy odbędzie się on 2019. Stres z pewnością zżera uczniów, którzy nie mają pewności, co może ich czekać.

Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII. Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

Pierwszy test dla ósmoklasistów - z języka polskiego - rozpoczyna się o godzinie 9 i potrwa 120 minut (dla uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu, np. dla uczniów z dysleksją, może być przedłużony do 180 minut). We wtorek ósmoklasiści mierzą się z matematyką - ten test potrwa 100 minut (może być wydłużony do 150 minut). W trzecim dniu, w środę,  uczniowie piszą test z języka obcego - potrwa 90 minut (może być wydłużony do 135 minut).

Po raz pierwszy egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019.  Jego wprowadzenie jest konsekwencją reformy edukacji – wydłużenia nauki w szkołach podstawowych z sześciu do ośmiu lat. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

Wynik uczniowie poznają 14 czerwca. Wpływa on na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Zaświadczenia o wynikach i świadectwa szkolne uczniowie otrzymają w dniu zakończenia roku szkolnego, czyli 21 czerwca.

Zdjęcia: M. Wysoczańska

Typ placówki: