Gimnazjum

26 Oct 2015

Samorząd Szkolny Gimnazjum

Przewodnicząca Samorządu

Alicja Śliwińska

Klasa I A

Zastępca

Bartosz Maćkowiak

klasa III A

Sekretarz

Oliwia Pyżyńska

klasa II A

 Poczet Sztandarowy Gimnazjum

Magdalena Kowalczyk

klasa II A