Innowacyjny Projekt Edukacyjny 'Będę Kim Zechcę'

W naszej szkole realizowana jest wśród ósmoklasistów innowacja organizacyjno-metodyczna pt. 'Będę Kim Zechcę'. Autorką innowacji i jej realizatorką w roku szkolnym 2018 / 2019 jest Pani Marta Zientek. Celami szczegółowymi wprowadzanej innowacji są: wyposażenie uczniów w podstawową wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu przedsiębiorczości i ekonomii, kształtowanie mądrych i odpowiedzialnych postaw życiowych w zakresie podejmowania przyszłych decyzji pracowniczych i finansowych oraz zaznajomienie uczniów z podstawową, praktyczną wiedzą w takich obszarach ekonomicznych jak prowadzenie mikroprzedsiębiorstwa, start-upu czy też większej działalności gospodarczej.