Akcja "Sprzątanie Świata – Polska"

Akcja "Sprzątanie Świata – Polska" jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska "Clean Up The World", wywodzącego się z Australii i zapoczątkowanego w 1989 roku przez Ina Kiernana, australijskiego biznesmena i żeglarza. Uczestniczy w nim 40 milionów wolontariuszy na całym świecie. W Polsce, akcję w 1994 roku, zainicjowała  Mira Stanisławska-Meysztowicz, założycielka Fundacji Nasza Ziemia, która od początku koordynuje tę akcję na terenie naszego kraju. W trzeci weekend września każdego roku razem możemy posprzątać Polskę!

"Sprzątanie świata – Polska”, to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.

W tym roku, jak zwykle nasz Zespół Szkół dołączył do akcji. W dniu 15 września na trzeciej godzinie lekcyjnej klasy VI – VIII SP, I – IV LO i Va SP, wyszły w teren, zaopatrzone w worki do segregowania odpadów i rękawiczki, dostarczone przez Urząd Miejski w Nowym Miasteczku. Sprzątaliśmy tereny wokół obu szkół, tereny parków, pobliskich lasów i okolice stawów. Dzięki kolorowym workom można było przy okazji segregować śmieci, aby można było je powtórnie wykorzystać.

Hasło tegorocznej akcji: „Sprzątanie świata łączy ludzi”, w pełni oddaje społeczną istotę tego międzynarodowego święta ekologii, może zainspirować i zaktywizować wszystkich ludzi na świecie do działania na rzecz środowiska.

E. Hoffmann