Dzień Edukacji Narodowej

Święto Komisji Edukacji Narodowej w naszej szkole od wielu lat łączy się z bardzo ważnym etapem w życiu licealistów klas mundurowych. Podczas apelu kadeci otrzymują z rąk Dyrekcji oraz ppor. Tomasza Kuncika zasłużone nominacje na stopnie kadeckie. Dzisiejsza uroczystość po raz pierwszy została przygotowana  wspólnie przez dwa samorządy szkolne pod opieką p. Agnieszki Śliwińskiej oraz p. Anity Dolaty. Po raz pierwszy spotkali się licealiści oraz uczniowie klas 7. i 8. Po uroczystym wręczeniu nominacji odbyła się część artystyczna. Mogliśmy zachwycić się śpiewem naszych wokalistek, pośmiać się, oglądając popisy taneczne ósmoklasistów i słuchając żartów o życiu szkolnym. Było uroczyście i zabawnie, czyli tak, jak być powinno.  Być może piękna postawa, jaką reprezentują nasi mundurowi, zachęci młodszych kolegów do pozostania w murach naszego Zespołu.

W tym roku wśród zaproszonych gości pojawiły się również panie, którym serdecznie podziękowaliśmy za wspieranie wielu działań nauczycieli i uczniów. Pani Renata Skrzydlewska od wielu lat pomaga organizować warsztaty , spektakle i inne działania profilaktyczne w naszej placówce. Pani Henryka Chmurska, jako Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Nowego Miasteczka, przy współpracy różnych instytucji i naszych nauczycieli, opracowuje programy, które mają na celu promowanie działań dzieci, młodzieży oraz tworzenie pozytywnego wizerunku naszego miasta i całej gminy.  Dziś była również z nami p. Krystyna Betiuk. Zaprezentowała twórczość swoich podopiecznych. Jesteśmy dumni, że prace naszych uczniów, przepiękne  kafle tworzone przez wiele miesięcy, są istnym dziełem Sztuki. Wierzymy, że  im więcej wspólnych dobrych pomysłów i działań, tym więcej powodów do dumy.

M. Wysoczańska

Typ placówki: