Egzamin ósmoklasisty

Z dwumiesięcznym opóźnieniem, w dużym reżimie sanitarnym, uczniowie ósmych klas we wtorek o godz. 9 przystąpili do egzaminu ósmoklasisty. Wszyscy musieli stawić się przed szkoła wcześniej i w maseczkach oraz z zachowaniem odpowiedniej odległości wchodzili do szkół. Uczniowie powinni rozpocząć egzamin ósmoklasisty 21 kwietnia, ale z powodu pandemii koronawirusa został on przesunięty na czerwiec. Od połowy marca uczniowie uczyli się zdalnie i dopiero kilka tygodni temu mogli skorzystać z konsultacji z nauczycielami na terenie szkoły.

Egzamin ósmoklasisty to pisemny test kończący pierwszy etap edukacji – szkołę podstawową. Jego celem jest nie tylko określenie poziomu wiedzy i wykształcenia, zdobytego przez ucznia – egzamin ósmoklasisty zastępuje również egzamin wstępny do szkoły ponadpodstawowej. Jego wyniki są szczególnie istotne wówczas, gdy liczba chętnych do szkoły jest wyższa, niż wolnych miejsc w danej szkole.

Egzamin ósmoklasisty trwa trzy dni. Na początek uczniowie zmierzyli się z zadaniami z języka polskiego. Mieli na to 120 minut. W środę, 17 czerwca, uczniowie będą pisali matematykę. Egzamin ten potrwa 100 minut, natomiast w czwartek, 18 czerwca, – język obcy przez maksymalnie 90 minut. Wybrany język obcy musi być tym, którego dzieci uczą się w szkole. Wszystkie egzaminy rozpoczynają się o godz. 9.

Ze względów bezpieczeństwa podczas egzaminu ławki w salach ustawiane są w odległości co najmniej 1,5 m z każdej strony. Szkołę trzeba zdezynfekować, a także zapewnić środki do dezynfekcji rąk dla uczniów, nauczycieli, pracowników. Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym atramentem, a w przypadku egzaminu z matematyki również linijkę. ‎ Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

W dniu zakończenia roku szkolnego, 31 lipca każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu. Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

 

Typ placówki: