Konkurs wiedzy o zdrowym stylu życia Trzymaj Formę!

W roku szkolnym 2019/2020 realizowana jest już dziewiąta  edycja Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia Trzymaj Formę w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Trzymaj Formę!! .  Konkursu adresowany jest do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych zdobyciem i pogłębianiem wiedzy z zakresu zdrowego stylu życia w szczególności uwzględniającej tematykę zbilansowanej diety i aktywności fizycznej.

Konkurs jest trzyetapowy, przy czym I etap (na poziomie szkolnym) oraz II etap (na poziomie powiatowym) Konkursu zostaną przeprowadzone w formie elektronicznej w pracowni komputerowej.

Celem Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia Trzymaj Formę! jest zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie wśród młodzieży gimnazjalnej, w szczególności poprzez:

1)   pogłębienie wiedzy na temat prawidłowego żywienia i zdrowego stylu życia oraz ich znaczenia dla organizmu człowieka,
2)   pogłębienie wiedzy o wartości odżywczej żywności i doskonalenie umiejętności korzystania z informacji zamieszczonych na opakowaniach produktów żywnościowych.

Ponadto, konkurs ma na celu:

1)   wspomaganie uczniów w praktycznym wykorzystaniu zdobytej wiedzy i doskonaleniu umiejętności praktycznego zastosowania zdobytych informacji,
2)   rozwijaniu zainteresowań młodzieży w zakresie zdrowego stylu życia,
3)   kształtowaniu postaw i zachowań w zakresie prawidłowego żywienia i uprawiania aktywności fizycznej,
4)   propagowanie zdrowego stylu życia w szkole, w domu i środowisku pozaszkolnym.

Teraz trzymamy kciuki i czekamy na wyniku do 08.04.2020 r.

Wiecej informacji: https://konkurs.trzymajforme.pl/strona-glowna-1

Typ placówki: