Lekcja o Covid'zie

18.01.2021 r. bezpośrednio po powrocie dzieci do szkoły, z czego się cieszymy ponieważ do klasy 1 b wróciło 14 na 17 uczniów chętnych do nauki, nauczyciel wspomagający Alicja Waligóra-Roszyk przeprowadziła wraz z nimi zajęcia dotyczące zaleceń zachowania podczas Pandemii Koronawirusa. Omówiono min. zagadnienia zdrowego odżywiania, ubierania adekwatnie do pogody, częstego mycia rąk, dezynfekcji, przebywania na świeżym powietrzu z zachowaniem dystansu społecznego itp. Ponadto były zabawy ruchowe w Covid'zie na dworze balonami oraz gra Poszukiwacze tj. wyszukiwanie sopli lodu. Wzrosła świadomość klasowa na ten temat i teraz wszyscy pilnujemy zaleceń - znamy je i ich realizacji.

Alicja Waligóra-Roszyk

Typ placówki: