Obchody Narodowego Święta Niepodległości

Tradycją obchodów uroczystości Narodowego Święta Niepodległości w Nowym Miasteczku, stało się od kilku lat, ślubowanie kadetów z Naszej „Mundurówki”. 11 listopada 2023 r. o godzinie 9.30, młodzież liceum wyruszyła w odświętny marsz spod budynku szkoły. Od początku towarzyszyła uczniom Pani Burmistrz Danuta Wojtasik, porucznik Tomasz Kowalski z Wojskowego Centrum Rekrutacji, dyrektor i rodziny kadetów. Wśród maszerujących byli bohaterowie dnia – uczniowie klas I. W szyku przygotowanym i kierowanym przez komendanta Tomasza Kuncika, kadeci dotarli do Centrum Pożarnictwa, gdzie dołączyli do oczekujących delegacji oraz zgromadzonych gości i mieszkańców. Zaszczycili swoją obecnością, oprócz wspomnianych wyżej także : Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku Anatol Komarnicki i Radni Rady Miejskiej, mjr Damian Woźniak z 34 Brygady Kawalerii Pancernej w Żaganiu prezes OSP Nowe Miasteczko Ludwik Zaguła, były komendant PSP Tadeusz Ostrowski, prezes Koła Łowieckiego „Orzeł” w Nowym Miasteczku Krzysztof Wojtasik, dyrektor Zbigniew Ogrodniczek z Borowa Wielkiego. Marsz z udziałem orkiestry dotarł do cmentarza, gdzie goście oficjalni zapalili znicze na Grobie Nieznanego Żołnierza. Następnie już przy Pomniku Niepodległości rozpoczęły się główne uroczystości ślubowania kadetów. Tu także słowo do uczniów i mieszkańców wygłosili Burmistrz Danuta Wojtasik, mjr Damian Woźniak, por Tomasz Kowalski i dyrektor. Po ślubowaniu uczniowie z rodzinami i przyjaciółmi mieli czas na pamiątkowe zdjęcia . O godzinie 11.00 rozpoczęła się w kościele pw. Opatrzności Bożej Msza św. w intencji Ojczyzny, którą sprawowali ks. Wojciech Ratajewki i ks. Marcin Strzyżykowski. Kolejną odsłoną Święta był koncert w Domu Kultury. Na początku pieśni patriotyczne odśpiewały Panie z zespołu „ Barwy Jesieni „ a następnie w montażu historyczno – poetycko – muzycznym ,przygotowanym przez Anitę Dolatę, Małgorzatę Jackowską, Mariolę Świtę, Ewę Piotrowską, Magdalenę Wysoczańską, zaprezentowali się uczniowie Zespołu Szkół. Publiczność miała okazję wysłuchać pieśni, brawurowo wykonanych przez uczennicę Agatę Kozioł Podczas spotkania świątecznego w Domu Kultury kadeci otrzymali dyplomy i pamiątkowe książki. Doceniono tez pracę pocztu sztandarowego i samorządu uczniowskiego, którzy przekazali wcześniej swoje funkcje młodszym kolegom. Wyróżniono Marcina Ryśkiewicza – odchodzącego przewodniczącego SU oraz poczet sztandarowy w składzie: Gabriel Szpigun, Katarzyna Stachowiak, Nikol Patora oraz poczet rezerwowy w składzie ; Julia Satora, Maria Pietrzak i Wiktor Łuczak. Dyrektor wręczył również przyznane Agacie Kozioł stypendium premiera. Po koncercie zebrani zostali zaproszeni na poczęstunek, w tym na grochówkę przygotowaną przez Panią Małgorzatę Piechtę i ciasta przygotowane przez Rodziców. Uroczystość była bardzo dobrze przygotowana i odebrana przez uczestników i gości. Jest to zasługa wielu osób, za co szczególnie należy podziękować Dyrektorowi Domu Kultury Grzegorzowi Zwaryczowi, wicedyrektor Agnieszce Tracewskiej, Anicie Dolacie, Tomaszowi Kuncikowi, Magdalenie Wysoczańskiej, Anecie Śliwińskiej, Aleksandrze Wachowskiej, Mirosławowi Kiesiakowi, Beacie Garbacz oraz pozostałym nauczycielom uczącym w liceum, Radzie Rodziców, w tym szczególnie Marcie Rutkowskiej i Ewelinie Wawrzyńczyk, księżom za mszę, strażakom z OSP Nowe Miasteczko za czuwanie nad bezpieczeństwem uczestników, służbom miejskim za piękne przygotowanie terenów uroczystości i dekorację miasta. Wyróżniam uczniów liceum za godną postawę podczas uroczystości. Kadeci, piszecie kolejne rozdziały historii Polski ! Dzisiaj też – co pewne – napisaliście piękny rozdział historii swojej szkoły. Piszę to świątecznie i z radością – dyrektor Jacek Zawiślak

Typ placówki: