Próbny sprawdzian szóstoklasisty

Uczniowie szóstych klas przystąpili w środę do próbnego sprawdzianu. Próba jest potrzebna, ponieważ w tym roku szóstoklasistów czekają spore zmiany. Sprawdzian będzie podzielony na dwie części. Oprócz testu, sprawdzającego wiedzę z języka polskiego i matematyki, uczniowie - po raz pierwszy - napiszą test z języka obcego. Na pierwszy egzamin przewidziano 80, a na drugi - 45 minut.

Data galerii: 
12-2014