Sówki „sprzątały świat”.

Dnia 24.09.2019 r. Sówki „sprzątały świat”. Najpierw odbyły się zajęcia edukacyjne w ramach projektu „Okaż kulturę i chroń naturę”. Dzieci poznały pojęcia - ekologia, recykling, itp. Rozróżniały pojemniki na odpady. Potem wyruszyliśmy, uzbrojeni w rękawiczki, worki na śmieci, sprzątać teren wokół przedszkola. Przy wyrzucaniu śmieci segregowaliśmy je . W nagrodę dzieci otrzymały książeczki - malowanki. Na pewno wyrosną z nich prawdziwi ekolodzy.

Typ placówki: