Tchoukball

Tchoukball - Dziś uczniowie naszej szkoły mieli okazję pozanć – bezkontaktową zespołową grę sportową o nazwie tchoukball. Jest ona rozgrywana przez dwie drużyny z użyciem piłki  oraz dwóch specjalnych ram z naciągniętą siatką, które pełnią rolę bramek. Zasady gry w tchoukball wymyślił i opracował na początku lat 70. XX wieku szwajcarski biolog dr Hermann Brandt.

Dr Hermann Brandt pragnął stworzyć grę będącą ogólnodostępną formą aktywności fizycznej, pozwalającą budować więzi społeczne, a przy tym wolną od licznych kontuzji, przejawów agresji i niesportowych zachowań, cechujących większość współczesnych dyscyplin zespołowych. Stworzył grę, w której bezpośredni kontakt pomiędzy zawodnikami jest zabroniony, ograniczając tym samym do minimum możliwość faulowania, a w konsekwencji wystąpienia kontuzji.

Zdjęcia: Karina Miller-Kałczuga 

Typ placówki: