Wigilie klasowe

Tradycją w naszej szkole są Wigilie klasowe organizowane przez poszczególne klasy i wychowawców. Tego dnia wszyscy akcentują zbliżające się Święta i Wigilię. Zarówno nauczyciele, jak i uczniowie odświętnie ubrani spotykają się w swoich klasach, wspólnie łamiąc się opłatkiem i składając  życzenia, kolędując oraz spożywając razem przyniesione do szkoły tradycje, świąteczne potrawy. 

Zdjęcia: P. Włodarczyk

Typ placówki: