XVI Harcerska choinka

W dniach 6-7.12.2019 roku na terenie Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Miasteczku odbył się po raz 16 Rajd Harcerski „Choinka”, w którym udział wzięło 94 osoby. Rajd został podzielony na trzy bloki:

  1. Trasa nocna licząca 15 km
  2. Warsztat profilaktyczny
  3. Trasa dzienna licząca 2 km

Podczas apelu otwierającego rajd uczestnicy zostali przywitali przez zaproszonych gości m.in. Burmistrza Miasta i Gminy Danutę Wojtasik, Przewodniczącą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Renatę Skrzydlewską, Dyrekcję ZS nr 1 oraz przedstawiciela Koła Łowieckiego „Orzeł”. Na trasie nocnej każdy patrol mógł wykazać się wiedzą i umiejętnościami z zakresu szyfrowania, sprawności fizycznej oraz pierwszej pomocy, nie zabrakło również zadań sprawdzających kreatywność oraz integrację grupy.

W sobotę 7 grudnia 2019 roku patrole uczestniczyły w warsztacie profilaktycznym, który prowadzony był przez certyfikowanego instruktora terapii zajęciowej Martę Hałabatę. Atmosfera podczas zadań oraz warsztatu była twórcza. Partole wymyślały piosenki, tworzyły zadania. 

Trzecin blokiem gry była trasa dzienna, która prowadziła przez Nowe Miasteczko. Patrole odpowiadały na pytania związane z Nowym Miasteczkiem. Wykonywały również zadania rozwijające inwencję twórczą.

Podsumowaniem rajdu był apel podczas którego każdy patrol otrzymał dyplom oraz nagrody rzeczowe (m.in. karimaty, latarki, bidony, narzędzia wielofunkcyjne, niezbędniki harcerskie, chusty, notesy). Nagrody były ufundowane m.in. przez Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowym Miasteczku, Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasteczko, Radę Rodziców przy Zespole Szkół nr 1, Koło Łowieckie "Orzeł".

Uczestnicy 16 Rajdu „Choinka” organizowanego przez 13 DH „Włóczykije” spędzili wolny czas w znakomitej atmosferze, bez spożywania produktów alkoholowych. Każda osoba biorąca udział w rajdzie stwierdziła, że takiego typu spotkania są świetnym przykładem na integrację ludzi oraz promowanie życia bez używek.

Justyna Pająk

Typ placówki: