Zajęcia socjoterapeutyczne z kl. Ib SP

Dn. 11.05.2021 r. nauczyciel wspomagający specjalista: Alicja Waligóra-Roszyk przeprowadziła z klasą 1b SP zajęcia socjoterapeutyczne, których tematem i zarazem hasłem przewodnim było: "Koleżeństwo i wzajemnie bezpieczeństwo". Podczas ich trwania wyjaśnione zostały pojęcia koleżeństwa, przyjaźni, szczerości, lojalności, bezpieczeństwa i zasad jego zachowania a także udzielania pomocy na terenie szkoły i poza nią, wywiązała się efektywna dyskusja o poczuciu własnej wartości, tym, że nie wolno z nikogo kpić, wzajemnej pomocy sobie przy jednoczesnym pamiętaniu o życiu i zdrowiu swoim oraz innych, zaprezentowano w praktyce jak współpraca grupy jest korzystniejsza oraz stanowi wartość dodaną ponad pracę jednostki. Dopełnieniem był szereg ćwiczeń socjoterapeutycznych (z wykorzystaniem min. starych gazet) przy pełnym zaangażowaniu uczniów oraz wspólna gra w siatkówkę na świeżym powietrzu, oczywiście przy zachowaniu zasad fair play a także bezpieczeństwa.

Alicja Waligóra-Roszyk

Typ placówki: