Nauczyciele

mgr Jacek Zawiślak
przedmiot: dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 / historia / WOS

mgr Grażyna Olszewska
przedmiot: wicedyrektor / historia

mgr Agnieszka Tracewska
przedmiot: wicedyrektor / matematyka

mgr Lidia Harciarek
przedmiot: język angielski

mgr Aleksandra Dudek
przedmiot: religia / informatyka

mgr Iwona Olczyk-Pacan
przedmiot: edukacja wczesnoszkolna

mgr Bożena Stachowiak
przedmiot: edukacja przedszkolna

mgr Izabela Zelisko
przedmiot: edukacja przedszkolna

mgr Irena Iwaniec
przedmiot: edukacja przedszkolna

mgr Aleksandra Woźna
przedmiot: edukacja przedszkolna

mgr Liliana Zwarycz
przedmiot: edukacja przedszkolna