Nauczyciele

mgr Jacek Zawiślak
przedmiot: dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 / historia / WOS

mgr Grażyna Olszewska
przedmiot: wicedyrektor / historia

mgr Agnieszka Tracewska
przedmiot: wicedyrektor / matematyka

mgr Mariola Świta
przedmiot: język polski

mgr Magdalena Wysoczańska
przedmiot: język polski

mgr Ewa Piotrowska
przedmiot: język polski

mgr Waldemar Pukaluk
przedmiot: język angielski

mgr Lidia Harciarek
przedmiot: język angielski

mgr Małgorzata Gorczyca
przedmiot: język niemiecki

mgr Aleksandra Wachowska
przedmiot: język niemiecki

mgr Tomasz Kuncik
przedmiot: edukacja wojskowa / historia

mgr Anita Dolata
przedmiot: muzyka / plastyka / zajęcia artystyczne

mgr Anna Opryszak
przedmiot: historia / WoS / WŻR

mgr Agnieszka Śliwińska
przedmiot: matematyka

mgr Beata Ratajczak
przedmiot: matematyka

mgr Marta Ryśkiewicz
przedmiot: matematyka

mgr Sławomir Kopyciel
przedmiot: informatyka / technika

mgr Beata Garbacz
przedmiot: biologia / przyroda

mgr Ewa Hoffmann
przedmiot: geografia / przyroda

mgr Renata Krawczyk
przedmiot: biologia / chemia

mgr Bartłomiej Wolny
przedmiot: fizyka / informatyka

ks. Marcin Strzyżykowski
przedmiot: religia

mgr Aldona Lotka
przedmiot: religia

mgr Małgorzata Jackowska
przedmiot: edukacja wczesnoszkolna

mgr Beata Kopyciel
przedmiot: edukacja wczesnoszkolna / zajęcia specjalistyczne - rewalidacja

mgr Bożena Świercz
przedmiot: edukacja wczesnoszkolna / EDB

mgr Paulina Stoczko
przedmiot: edukacja wczesnoszkolna

mgr Monika Wolna
przedmiot: edukacja wczesnoszkolna / zajęcia specjalistyczne

mgr Mirosław Kiesiak
przedmiot: wychowanie fizyczne

mgr Aneta Śliwińska
przedmiot: wychowanie fizyczne

mgr Agnieszka Czarnecka
przedmiot: edukacja przedszkolna

mgr Beata Hodyl
przedmiot: pedagog szkolny

mgr Justyna Witkowska
przedmiot: zajęcia specjalistyczne - rewalidacja / pedagog terapeuta / doradztwo zawodowe

mgr Patrycja Stempel
przedmiot: wychowawca świetlicy

mgr Magdalena Kopaczel
przedmiot: wychowawca świetlicy

mgr Marta Zientek
przedmiot: język angielski / podstawy przedsiębiorczości

mgr Mariola Stuła
przedmiot: edukacja wczesnoszkolna / technika

mgr Zbigniew Piosik
przedmiot: wychowanie fizyczne