Nauczyciele

mgr Jacek Zawiślak
przedmiot: dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 / historia / WOS

mgr Magdalena Wysoczańska
przedmiot: język polski

mgr Waldemar Pukaluk
przedmiot: język angielski

mgr Agnieszka Śliwińska
przedmiot: matematyka

mgr Sławomir Kopyciel
przedmiot: informatyka / technika

mgr Beata Garbacz
przedmiot: biologia / przyroda

mgr Bartłomiej Wolny
przedmiot: fizyka / informatyka

mgr Mirosław Kiesiak
przedmiot: wychowanie fizyczne

mgr Aneta Śliwińska
przedmiot: wychowanie fizyczne