Nauczyciele

mgr Sławomir Kopyciel
przedmiot: dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 / informatyka / technika

mgr Jolanta Kowalska
przedmiot: wicedyrektor/edukacja wczesnoszkolna

mgr Sebastian Olejarz
przedmiot: wicedyrektor / matematyka

mgr Agnieszka Czarnecka
przedmiot: edukacja przedszkolna

mgr Bożena Stachowiak
przedmiot: edukacja przedszkolna

mgr Izabela Zelisko
przedmiot: edukacja przedszkolna

mgr Justyna Ugolik
przedmiot: język niemiecki

ks. Łukasz Tarasiuk
przedmiot: religia

mgr Danuta Urbańska
przedmiot: edukacja przedszkolna

mgr Irena Iwaniec
przedmiot: edukacja przedszkolna

mgr Justyna Pająk
przedmiot: pedagog szkolny

mgr Ilona Murzyn
przedmiot: edukacja przedszkolna

mgr Angelika Stolarz
przedmiot: logopeda