Nauczyciele

mgr Jacek Zawiślak
przedmiot: dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 / historia/ WOS

mgr Agnieszka Tracewska
przedmiot: wicedyrektor / matematyka / informatyka

mgr Justyna Ugolik
przedmiot: język niemiecki

Aleksandra Dudek
przedmiot: religia

mgr Bożena Stachowiak
przedmiot: edukacja przedszkolna

mgr Danuta Urbańska
przedmiot: edukacja przedszkolna

mgr Izabela Zelisko
przedmiot: edukacja przedszkolna

mgr Irena Iwaniec
przedmiot: edukacja przedszkolna

mgr Ilona Murzyn
przedmiot: edukacja przedszkolna

mgr Iwona Olczyk-Pacan
przedmiot: edukacja przedszkolna

mgr Justyna Pająk
przedmiot: pedagog szkolny

mgr Maria Irisik
przedmiot: logopeda