Nauczyciele

mgr Sławomir Kopyciel
przedmiot: dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 / informatyka / technika

mgr Jolanta Kowalska
przedmiot: wicedyrektor/edukacja wczesnoszkolna

mgr Sebastian Olejarz
przedmiot: wicedyrektor / matematyka

mgr Justyna Ugolik
przedmiot: język niemiecki

mgr Zbigniew Piosik
przedmiot: wychowanie fizyczne

mgr Małgorzata Strykowska
przedmiot: edukacja wczesnoszkolna

mgr Grażyna Olszewska
przedmiot: historia/przyroda

mgr Aneta Śliwińska
przedmiot: wychowanie fizyczne

mgr Janina Hercuń
przedmiot: edukacja przedszkolna

mgr Jacek Zawiślak
przedmiot: historia/ WOS

ks. Jan Sobolewski
przedmiot: religia

mgr Anna Opryszak
przedmiot: historia / WoS /WŻR

ks. Łukasz Tarasiuk
przedmiot: religia

mgr Jadwiga Podgórska
przedmiot: edukacja wczesnoszkolna

mgr Aldona Lotka
przedmiot: religia

mgr Beata Kopyciel
przedmiot: edukacja wczesnoszkolna

mgr Marta Ryśkiewicz
przedmiot: matematyka

mgr Bożena Świercz
przedmiot: edukacja wczesnoszkolna

mgr Agnieszka Śliwińska
przedmiot: matematyka

mgr Monika Wolna
przedmiot: edukacja wczesnoszkolna

mgr Agnieszka Tracewska
przedmiot: matematyka / informatyka

mgr Renata Dak-Pieprzyk
przedmiot: język polski

mgr Beata Garbacz
przedmiot: biologia / przyroda

mgr Anna Nowak
przedmiot: język polski

mgr Ewa Hoffmann
przedmiot: geografia / przyroda

mgr Mariola Świta
przedmiot: język polski

mgr Renata Krawczyk
przedmiot: biologia / chemia

mgr Agnieszka Nowicka
przedmiot: j.angielski

mgr Magdalena Wysoczańska
przedmiot: język polski

mgr Bartłomiej Wolny
przedmiot: fizyka / zajęcia techniczne / informatyka

mgr Marta Zientek
przedmiot: j. angielski

mgr Waldemar Pukaluk
przedmiot: język angielski

mgr Anita Jatczak
przedmiot: muzyka / plastyka

mgr Iwona Olczyk-Pacan
przedmiot: edukacja wczesnoszkolna

mgr Lidia Harciarek
przedmiot: język angielski

mgr Mirosław Kiesiak
przedmiot: wychowanie fizyczne

mgr Mariola Stuła
przedmiot: edukacja wczesnoszkolna

mgr Klaudia Olejarz
przedmiot: język niemiecki

mgr Aleksandra Nowakowska
przedmiot: wychowanie fizyczne

mgr Aleksandra Wachowska
przedmiot: język niemiecki

mgr Marian Nowakowski
przedmiot: wychowanie fizyczne

mgr Irena Dolata
przedmiot: świetlica

mgr Ewa Piotrowska
przedmiot: biblioteka / j. polski

mgr Justyna Pająk
przedmiot: pedagog szkolny

mgr Angelika Stolarz
przedmiot: logopeda

mgr Magdalena Kopaczel
przedmiot: plastyka / świetlica