Nauczyciele

mgr Sławomir Kopyciel
przedmiot: dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 / informatyka / technika

mgr Jolanta Kowalska
przedmiot: wicedyrektor/edukacja wczesnoszkolna

mgr Sebastian Olejarz
przedmiot: wicedyrektor / matematyka

mgr Renata Krawczyk
przedmiot: biologia / chemia

mgr Bartłomiej Wolny
przedmiot: fizyka / zajęcia techniczne / informatyka

mgr Renata Dak-Pieprzyk
przedmiot: język polski

mgr Anita Jatczak
przedmiot: muzyka / plastyka

mgr Anna Nowak
przedmiot: język polski

mgr Mirosław Kiesiak
przedmiot: wychowanie fizyczne

mgr Waldemar Pukaluk
przedmiot: język angielski

mgr Zbigniew Piosik
przedmiot: wychowanie fizyczne

mgr Aleksandra Wachowska
przedmiot: język niemiecki

mgr Aneta Śliwińska
przedmiot: wychowanie fizyczne

mgr Justyna Ugolik
przedmiot: język niemiecki

ks. Łukasz Tarasiuk
przedmiot: religia

mgr Grażyna Olszewska
przedmiot: historia/przyroda

mgr Jacek Zawiślak
przedmiot: historia/ WOS

mgr Anna Opryszak
przedmiot: historia / WoS /WŻR

mgr Marta Zientek
przedmiot: j. angielski

mgr Jadwiga Ślefarska
przedmiot: przedmioty zawodowe

mgr Marta Ryśkiewicz
przedmiot: matematyka

mjr Roman Brymora
przedmiot: edukacja wojskowa

mgr Agnieszka Śliwińska
przedmiot: matematyka

Paulina Stoczko
przedmiot: wychowawca w internacie

mgr Agnieszka Tracewska
przedmiot: matematyka / informatyka

Bartłomiej Wilkocki
przedmiot: wychowawca w internacie

mgr Beata Garbacz
przedmiot: biologia / przyroda

mgr Ewa Hoffmann
przedmiot: geografia / przyroda

mgr Ewa Piotrowska
przedmiot: biblioteka / j. polski

mgr Beata Hodyl
przedmiot: pedagog szkolny