Próbny Egzamin Gimnazjalny

Kluczowym aspektem Próbnego Egzaminu Gimnazjalnego jest przeprowadzenie egzaminu we wszystkich szkołach zgodnie z harmonogramem – 5-7.12.2017 r. Dzięki temu możliwe jest jak najbliższe odwzorowanie warunków kwietniowego państwowego egzaminu oraz zapewnienie rzetelnych wyników. Szkoły wcześniej otrzymują zaplombowane paczki z drukowanymi arkuszami egzaminacyjnymi. Uczniowie losują miejsca na sali egzaminacyjnej, nie mogą na nią wnosić telefonów komórkowych ani innych niedozwolonych przedmiotów, są też stosownie ubrani. Wszystko to tworzy atmosferę zbliżoną do warunków egzaminu państwowego i pozwala uczniom nie tylko zweryfikować stan swojej wiedzy, ale również poczuć się jak na prawdziwym egzaminie i oswoić z jego atmosferą.

 

Typ placówki: